Älgen

Skogens okrönte konung, älgen, är ett av de äldsta kraftdjuren och för med sig stor visdom och majestätiskt lugn till den som är kallad. Älgen traskar in i dit liv då du behöver använda din klokhet, den hjälper dig balansera mildhet och kraft och ger dig förståndet att se skillnaden på vilken situation som kräver vilket.

Stor och stark, men också tyst och smidig – uthållighet, självkänsla och trygghet är egenskaper du troligen besitter ifall älgen är ditt kraftdjur. Din visdom har troligen alltid överstigit din verkliga ålder, då skogens konung är ett klokt djur och du strävar ofta mot rättvisa och balans, något du också är beredd att kämpa för.

Jordnära och anpassningsbar, med samma lugn oavsett om den traskar i skogen, över en osäker myr eller över en snöklädd vidd uppmanar älgen dig att behålla lugnet och värdigheten oberoende av yttre omständigheter.

Med ljus och frid,

Cassandra

Haren

“En hare må väl ha rätt att mumsa på sin kål och äta sig magen mätt så mycket magen tål, och njuta sitt liv det kära, när ingen räv är nära.” (Gustaf Fröding)

Haren är en vägvisare – den uppfattar intuitivt meddelande från sin omgivning, symboliserar snabbtänkthet och intuition. Haren representerar även mod, men dess budskap är att inte vara dumdristig: Ibland är det bättre att fly än illa fäkta.

Haren som kraftdjur uppmanar dig att vara företagsam och redo att handla. Var inte rädd för att byta riktning i livet ifall din intuition säger dig att du är på fel väg. Intuitionen hos människor som har haren som kraftdjur är väldigt väl utvecklad!

Den är också en påminnelse om skönheten i det fredliga, och uppmanar oss att inte strida i onödan utan bejaka våra medmänskliga sidor och uppskatta livet, våren, överflödet och naturens rikedom.

Från sommartorpet, med sol och glädje,

Cassandra

Nyckelpigan

Om en röd nyckelpiga landar på en person så får man önska sig något och när den flyger tar den med vår önskning till andevärlden som försöker uppfylla den. Den röda sjuprickiga nyckelpigan, Jungfru Marie nyckelpiga, anses allmänt vara ett gott omen, och används också för att förutspå sommarens väder rent traditionellt.

Ifall man såg en nyckelpiga flyga iväg i Bohuslän, så skulle det bli vackert väder:  ”Gullhöna, gullhöna, flyg, flyg, flyg, så blir det sommar å gott, gott vä’r.”  I Värmland var det tvärtom: En flygande nyckelpiga (gullhöna även kallad) förebådade regn och rusk. Oavsett vart så förebådade nyckelpigor precis som tussilago iallafall alltid våren – då den första för året sågs till var vintern officiellt slut.

Som kraftdjur representerar nyckelpigan andlig upplysning och nystart. Oron börjar försvinna och man känner sig optimistisk och gladare. Våra drömmar börjar uppfyllas men kom ihåg att låta lyckan utvecklas i sin egen takt. När tiden är mogen slår knoppen ut och vi kan nå högre höjder och uppfylla våra livsmål.

Med värme och solsken,

Cassandra