• Aura

  Alla har en aura

  Nu tänker jag ta med er en stund i aurans värld, den är stor då allt och alla har en aura ett så kallat psykiskt energifält som förmedlar och tar emot både negativa och positiva intryck. Detta energifält består av regnbågens alla färger, som påverkas av den aktuella omgivningen, det vill säga att färgernas omfång och styrka beror på vart du är någonstans i livet och vad du är mest omringad av just nu svagare om det är mycket negativa energier i och runt dig och starkare och tydligare om det är positivt. Konsten att läsa av människors auror är det enklaste och mest träffsäkra och faktiskt mycket användbart i…

  Comments Off on Alla har en aura
 • Drömmar

  Litet drömlexikon R-S

  Regn: Regn visar på tårar och att man släpper loss, de känslor som vi hållit inom oss. Exempelvis om vi har varit nere under isen ett tag så får vi nu en hint om att vi skall gå vidare. Vi måste rena oss själva från någon eller något. Reptiler: När vi måste förstå varför vi gör på ett visst sätt, så måste vi först förstå och hantera våra grundläggande drifter och där kommer drömmar om reptiler in. Råtta: Symbolen av en råtta i drömmen brukar peka på att man upplever illojalitet från en vän. Sand: Visar på att man saknar känslomässig säkerhet. Kan också vara att den grund vi byggt…

  Comments Off on Litet drömlexikon R-S
 • Drömmar

  Litet drömlexikon del 8 O-P

  Ohyra: Drömmer man om ohyra så handlar det om något negativt som man måste gör sig av med. Olycka: Drömmar om olyckor pekar på något oväntat som kommer att ske i våra liv, det är någon sorts varning som har att göra med vårdslöshet. Exempel är att vår omtänksamhet gentemot andra är väldigt bristfällig. Osynlighet: Om man är osynlig i sin dröm, så symboliserar det att det finns saker som vi vill lägga bakom oss och glömma, om något är osynligt, så vill vi bara bekanta oss ytligt med detta och inte göra någon djupare bekantskap. Pengar: I drömmar symboliserar pengar våra personliga resurser materiella eller andliga och möjligheten vi…

  Comments Off on Litet drömlexikon del 8 O-P
 • Blog,  Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 7 M-N

  Medalj: En medalj som delas ut är ett erkännande av vår framgång, inte bara den som är just nu utan allt vi har presterat innan med. Monster: Drömmer man om monster betyder det rädslan för de egna känslorna och de drivkrafter vi har. Det handlar ofta om saker som vi låtit växa till ohanterliga höjder, som återkommer för att plåga det lilla barnet inom oss, men om vi väljer att bearbeta detta, så kommer vi också över denna skräck. Mörker: Om en dröm utspelar sig i mörker, betyder detta något negativt. Kanske ett förvirrat tillstånd eller en mörkare del av vår personlighet, det kan också betyda en del av oss…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 7 M-N
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 6 K-L

  Kaniner: Ett tecken på fruktsamhet. Ser drömmaren en vit kanin så är den en guide till ditt innersta. Katt: Katter i drömmar symboliserar oftast människors, i synnerhet kvinnans ombytliga sida. Klocka: Att drömma om klockor är enligt tradition en varning om en kommande katastrof. En dörrklocka är ett behov av att kommunicera med någon speciell person. Kvarlämnad: Symboliserar att drömmaren känner sig mindervärdig och att lämna det förflutna bakom sig. Lotteri: Drömmer man att man deltar i ett lotteri, så har man en känsla av att man förtjänar lite tur i sin ansträngning man gjort. Läsa: Om man drömmer att man läser en bok, betyder det att man aktivt söker…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 6 K-L
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 5 I-J

  Inhägnad: Försvars mekanismer för att skydda oss mot alltför starka känslor som exempelvis kärlek, ångest och smärta dyker ofta upp i drömmen som en inhägnad. Insekter: Att drömma om insekter betyder att något irriterar en, de kan också indikera på en känsla av maktlöshet. Om det rör sig om getingar så är tolkningen fara, men rör det sig om en skalbagge tolkas det som skydd. Intrång: Om det är drömmaren som gör intrång, så inkräktar drömmaren nog på någons personliga utrymme. Det kan också betyda att det finns en privat del av oss som känns sårbar. Jordbävning: Gamla åsikter, attityder och förhållanden håller kanske på att braka samman och orsakar…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 5 I-J
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 4 G-H

  Garn: Representerar den förmåga vi har att skapa ordning ur kaos, vi formar livet efter det vi fått. Grop: Det känns som man är fångad i en grop och inte kan ta oss ur en situation, eller att vi kan hamna i en om vi inte är försiktiga. Gåva: En dröm om en gåva belyser våra kreativa talanger, som vi inte varit medvetna om. Hammare: Detta handlar om att en del av vår personlighet behöver krossas, eller träffas av något hårt för att vi skall fungera ordentligt. Hjul: Denna symbol är då vi behöver göra förändringar. När vi förlorar vår motivation så kan vi drömma att vi tappar ett hjul.…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 4 G-H
 • Blog

  Ett litet drömlexikon del 3 E-F

  Eld: Att drömma om eld i en dröm kan innebära i positiv bemärkelse passion och begär, i negativ bemärkelse så handlar det om frustration, vrede och ånger. Den exakta tolkningen beror på om elden är kontrollerad eller inte. Ibland kan eld indikera på att vi kan vara medvetna om att vi kan få lida för våra åsikter. Entré: Antyder om nya erfarenhetsområden, behovet av förändringar, att skapa nya möjligheter. Explosion: Drömmen är en säker plats där vi kan rena oss och frigöra vår vrede och rädsla, en dröm om en explosion kan symbolisera detta. Fall/att falla Känslan av att falla uppstår ofta precis i insomningen eller innan uppvaknandet och kan…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 3 E-F
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 2 C-D

  Ceremoni: När vi drömmer att vi deltar i en ceremoni, är vi medvetna om en stor förändring som kommer ske i våra liv. Vi kan behöva en ny ordning, eller en djupare medvetenhetskänsla och detta symboliseras med ceremoni. Cykel: Representerar ungdom och frihet. En cykel kan också beteckna någon slags ansträngning som måste lyckas. Datum: När ett visst datum dyker upp i en dröm, påminns vi antingen om något väldigt viktigt i våra liv eller så är det själva siffrorna i datumet som har en särskild innebörd. Demon: Betyder ofta att vi måste erkänna den del av oss som är skrämmande eller obekant, vi måste konfrontera denna del och få…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 2 C-D
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 1 A-B

  Abort: Betyder att man är i behov att ta bort något oönskat, det kan handla om en känsla, en övertygelse, eller något annat som ställer till problem för dig. Amputation: Betyder någon form av förlust av kraft eller förmåga. Att amputera någon annans kroppsdel indikerar vår förmåga att förneka andra deras rätt att uttrycka sig. Anfall: Att bli anfallen i en dröm indikerar på en farhåga att vara hotad av yttre händelser eller inre känslor. Om den som drömmer är den som angriper, så behöver han/hon ett positivare sätt att uttrycka sig på. Ansikte: Att koncentrera sig på ett ansikte i drömmen är ett försök att förstå den yttre personligheten.…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 1 A-B