Uncategorized

10- Ödeshjulet/ Wheel of Fortune

Välkomna vänner,

Nu kommer vi in på de tvåsiffriga korten i stora arkanan och det första är: 10- Ödeshjulet/ Wheel of Fortune

Vad betyder då detta kort?

10- Ödeshjulet/ Wheel of Fortune

Ödeshjulet är Livets Hjul. Det representerar tur, framgång och slumpmässiga händelser som spelar oss i händerna, och påminner oss också om att vi kan manifestera våra drömmar och tankar i den materiella världen då tiden är rätt. Ödeshjulet uppmanar oss att minnas att lika väl våra drömmar som våra negativa förväntningar kan manifesteras, så renhet i tanken är viktig för att kunna fånga det överflöd av möjligheter som kommer nu. Ödmjukhet på vägen upp lönar sig då det blir knaggligt igen då hjulet vänder.

Rättvänt representerar det:

Oväntade möjligheter, tursamma synkronismer och slumpen erbjuder positiva förändringar. Hjulen är satta i rullning så saker börjar lösa sig utan att du behöver investera ytterligare energi. De positiva aspekterna av karma och tidigare liv lönar sig nu i detta livet. Du får framgång i de projekt du fokuserar på.

Omvänt representerar det:

Möjligheter kommer, men framgången försenas eller uteblir ifall vi tänker negativt eller om vi envist håller fast vid saker eller människor som spelat ut sin roll i våra liv. Inre oro och negativa förväntningar sätter käppar i hjulet, så det snurrar långsammare. Framgång och tur som uppnås utan segerkänsla då grunden av våra önskningar varit falska eller ytliga.

Ödeshjulet är alltså Livets Gång, det kombinerar expansion, positiva förändringar, tur och överflöd, men kan i sin negativa aspekt vara baserat på falska begär och manifesterar därför saker som vi egentligen inte vill ha. Behåll ödmjukheten, fira dina segrar men kom ihåg att flexibilitet i livet och äkta önskemål gör vägen upp bättre.

I livsflödet,

Cassandra

Comments Off on 10- Ödeshjulet/ Wheel of Fortune