Uncategorized

11- Rättvisan/ Justice

Välkomna vänner,

Då ser vi på betydelsen för nästa kraftfulla kort i stora arkanan: 11- Rättvisan/ Justice

Ingen anledning att dröja:

11- Rättvisan/ Justice

Rättvisan är Karmas Hand. Den representerar både vikten om att hålla en jämnvikt i allt vi gör och tänka på den gyllene medelvägen, samt påminner oss om att lugn, tålamod, acceptans och tolerans skapar harmoni i våra liv. Den påminner oss också om att undvika överdrifter i livet och att se helheten. Rättvisan uppmanar oss att följa den universella principen som är balans och rättvisa.

Rättvänt representerar det:

För att lösa någon tvist behöver du se objektivt på situationen och fatta ett välavvägt beslut med ärlighet, omdöme och rättvisa. Det känns viktigt att du skapar balans i tillvaron, tar ansvar för ditt liv och reder upp problem som skapar obalans. Du söker harmoni och balans.

Omvänt representerar det:

En känsla av orättvisa får dej att vilja göra ett tyst uppror. Nedtryckta äkta värderingar skapar en inre lust till upprättelse och rättvisa. En känsla av att tappa fotfästet i livet. Intolerans och fördömande skapar frustration i situationen.

Rättvisan är alltså Blind Medlare, den kombinerar jämvikt, balans och rättvisa i livets alla skeden med ett starkt rättspatos, men kan i sin negativa aspekt vara intolerant, överanalytisk, känslokall och hård. Rättvisan är blind, men styrs ditt liv av enkelhet, äkta värderingar och gott omdöme kan inget stoppa dej.

Med harmoni,

Cassandra

Comments Off on 11- Rättvisan/ Justice