Uncategorized

12- Den Hängde/ Hanged Man

Välkomna vänner,

Hög tid för nästa kraftfulla kort i stora arkanan och dess betydelse: 12- Den Hängde/ Hanged Man

Vi går direkt på innebörden.

12- Den Hängde/ Hanged Man

Den Hängde är Offret. Han representerar både våra andliga och världsliga uppoffringar, och påminner oss om att vi kan måsta uppoffra något vi kämpat för, bara för att komma vidare. Han påminner oss också om att stillestånd inte behöver vara något negativt, prövningar får oss att växa och bli mer äkta. Den Hängde uppmanar oss att förstå att vi går igenom en prövning, och genom att acceptera vår livssituation med jämnmod öppnar vi för en ny. Det är viktigt att komma ihåg att inte ta på sig offerkoftan, utan istället lämna över till en högre makt och därför känna en personlig frihet.

Rättvänt representerar det:

Du är nu passiv, men på ett konstruktivt sätt – du upplever lugnet efter stormen och samlar krafter inför nästa steg. Du accepterar din situation och väntar på rätt tillfälle att förändra den. Genom att dra dig tillbaka får du viktiga insikter som får dej att se verkligheten på nya sätt. En frivillig uppoffring av egna behov för något högre gott eller för någon annan.

Omvänt representerar det:

Du sitter fast och kommer ingenstans, men du börjar inse vad du kan göra för att det ska bli bättre. En låst situation börjar lösa sig och lättas upp. Du är inte längre beroende av att leva upp till andras förväntningar och frigör dig därmed från det sociala trycket så du kan uppleva en ny frihet och kraft. Riskera inte ditt uppvaknande genom att börja med verklighetsflykt och asociala beteenden.

Den Hängde är alltså Försakaren, den som kombinerar en uppoffring för att komma vidare med ett andligt uppvaknande, men kan i sin negativa aspekt bli beroende av verklighetsflykt, självdestruktivitet och illusioner. Hämta krafterna under detta stillestånd, och kom ihåg att den uppoffring du nu gör tjänar ett högre gott och att du går vidare efter som en ny, bättre människa.

Allt ljus i mörkret,

Cassandra

Comments Off on 12- Den Hängde/ Hanged Man