Uncategorized

14- Balans/ Temperance

Välkomna mina tarotelever,

Idag är det tid för att kika på nästa kort i stora arkanan och dess betydelse: 14- Balans/ Temperance

Detta kort är jämnviktens kort, så vi kikar på den detaljerade meningen:

14- Balans/ Temperance

Balansen är Den Avvägande. Den representerar både människor som har dragit sig undan världen för att finna sin inre visdom samt känna samhörighet med en gudomlig kraft, och de människor som är vägledare i vår egen personliga andliga resa och bringar insikter då vi kört fast. Han påminner oss också om att vi, på samma sätt som vi får vägledning, också ge vägledning till de som inte kommit lika långt. Eremiten uppmanar oss att minnas att lika negativ som påtvingad ensamhet kan vara kan självvald ensamhet vara positiv. I våra egna vardagliga rutiner utförda i ensamhet hittar vi vår enkelhet och vårt andliga sammanhang.

Rättvänt representerar det:

Du kombinerar olika element för att uppnå största möjliga jämnvikt i livet, i rätt doser. Den gyllene medelvägen är nyckelorden i allt du tar dej för. Trots att du tänker utanför lådan och överskrider gränser så upprätthåller du måttfullhet och balanserar helheten. En inre “aha-upplevelse” väcker nya talanger och du vill skapa något du drömt om med alla dina gåvor för att balansera och optimera din livskraft.

Omvänt representerar det:

En obalans i omgivningen och i våra tankar skapar kaos och motgångar. Handlar utifrån felaktiga värderingar och resultatet blir därefter. Missförstånd, motgångar och yttre såväl som inre motstånd mot utveckling. Omåttlighet, kan slösa bort pengar som behövs till annat eller vara oresonligt snål utan anledning. En obalans i allt i livet.

Balansen är alltså Jämnvikten, den som integrerar olika element för att skapa optimalt resultat och balans. Den representerar en tillit till processen när man väl tillfört ingredienserna, men den kan i sin negativa aspekt skapa en överdriven lagomhet och stagnation i nytänket. Balansera dig själv så kommer balansen utifrån automatiskt.

Med jämnvikt,

Cassandra

Comments Off on 14- Balans/ Temperance