Uncategorized

15- Djävulen/ The Devil

Välkomna till tarotskolan,

Nu kommer nästa kort i stora arkanan som ofta upplevs negativt, och dess betydelse: 15- Djävulen/ The Devil

Ingen idé att dröja så vi går direkt på innebörden i kortet.

15- Djävulen/ The Devil

Djävulen är Den Lustfyllde. Han representerar mänskliga begär och drifter som traditionellt räknas som negativa, och de lustar som ibland förslavar individen genom omåttlighet och förblindning. Han påminner oss också om att vi genom att inte trycka ner våra drifter kan uttrycka vår inre eld konstruktivt och glädjefyllt, och följa vår fria vilja utan att bry oss om alla normer och regler.  Djävulen uppmanar oss att minnas att lika negativt som att vara slav under våra begär kan vara, kan livslust och drifter också uttryckas positivt. De bojor vi upplever att vi har är inte låsta, utan självpåförda, och kan lyftas av då vi inser det.

Rättvänt representerar det:

Nu kan du ta kontrollen över dina önskningar och begär och uttrycka dej med lust, glädje och lätthet utan att bry dig om omgivningens fördömande. Fest, glädje och passion dominerar just nu. En passion för ett projekt får en att satsa allt för att uppnå önskat resultat. Du har en starkt sensuell och karismatisk utstrålning nu som tilltalar människor.

Omvänt representerar det:

En ofrivillig period av dominans, du kan känna dej förtryckt och toppstyrd utan möjligheter till förändring. Överdriven fokusering vid drifter, begär, det materiella och makt kan få oss att får oss att förblindas i vår andliga utveckling och skapar beroenden som är svåra att släppa. Missbruk av substanser, makt eller sex.

Djävulen är alltså Frestaren, den som kombinerar lustfylldhet och begär med eldsjälens driv för att uppnå resultat, men hen kan i sin negativa aspekt vara tyrannisk, utnyttjande, lögnaktig och självgod. Njut av livets lustfyllda aspekter, men kontrollera dina begär istället för att låta dem kontrollera dej.

Med kraft och kreativitet,

Cassandra

Comments Off on 15- Djävulen/ The Devil