• Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 4 G-H

  Garn: Representerar den förmåga vi har att skapa ordning ur kaos, vi formar livet efter det vi fått. Grop: Det känns som man är fångad i en grop och inte kan ta oss ur en situation, eller att vi kan hamna i en om vi inte är försiktiga. Gåva: En dröm om en gåva belyser våra kreativa talanger, som vi inte varit medvetna om. Hammare: Detta handlar om att en del av vår personlighet behöver krossas, eller träffas av något hårt för att vi skall fungera ordentligt. Hjul: Denna symbol är då vi behöver göra förändringar. När vi förlorar vår motivation så kan vi drömma att vi tappar ett hjul.…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 4 G-H
 • Blog

  Ett litet drömlexikon del 3 E-F

  Eld: Att drömma om eld i en dröm kan innebära i positiv bemärkelse passion och begär, i negativ bemärkelse så handlar det om frustration, vrede och ånger. Den exakta tolkningen beror på om elden är kontrollerad eller inte. Ibland kan eld indikera på att vi kan vara medvetna om att vi kan få lida för våra åsikter. Entré: Antyder om nya erfarenhetsområden, behovet av förändringar, att skapa nya möjligheter. Explosion: Drömmen är en säker plats där vi kan rena oss och frigöra vår vrede och rädsla, en dröm om en explosion kan symbolisera detta. Fall/att falla Känslan av att falla uppstår ofta precis i insomningen eller innan uppvaknandet och kan…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 3 E-F
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 2 C-D

  Ceremoni: När vi drömmer att vi deltar i en ceremoni, är vi medvetna om en stor förändring som kommer ske i våra liv. Vi kan behöva en ny ordning, eller en djupare medvetenhetskänsla och detta symboliseras med ceremoni. Cykel: Representerar ungdom och frihet. En cykel kan också beteckna någon slags ansträngning som måste lyckas. Datum: När ett visst datum dyker upp i en dröm, påminns vi antingen om något väldigt viktigt i våra liv eller så är det själva siffrorna i datumet som har en särskild innebörd. Demon: Betyder ofta att vi måste erkänna den del av oss som är skrämmande eller obekant, vi måste konfrontera denna del och få…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 2 C-D
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 1 A-B

  Abort: Betyder att man är i behov att ta bort något oönskat, det kan handla om en känsla, en övertygelse, eller något annat som ställer till problem för dig. Amputation: Betyder någon form av förlust av kraft eller förmåga. Att amputera någon annans kroppsdel indikerar vår förmåga att förneka andra deras rätt att uttrycka sig. Anfall: Att bli anfallen i en dröm indikerar på en farhåga att vara hotad av yttre händelser eller inre känslor. Om den som drömmer är den som angriper, så behöver han/hon ett positivare sätt att uttrycka sig på. Ansikte: Att koncentrera sig på ett ansikte i drömmen är ett försök att förstå den yttre personligheten.…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 1 A-B
 • Drömmar

  Drömtydning

  Drömmar måste oftast tydas i mer en ett perspektiv då människan kan behandlas som en helhet och drömtydning är därför ingen exakt vetenskap, utan man måste ta hänsyn till drömmarens förståelse av sig själv. Att tyda drömmar är som att lära sig ett nytt språk, så efter hand när vi blir mer bekväma med drömspråket, det grundläggande drömspråket innehåller gemensamma teman och allmänt accepterade betydelser, men som i språk så har alla en egen dialekt som formas utefter vår bakgrund, erfarenheter, känslor och intryck så den enda verkligt giltiga tolkningen är den som vi själva gör. Drömmar berör ofta saker i våra liv som behöver förbättras eller förändras, om du…

  Comments Off on Drömtydning
 • Drömmar

  Varför drömmer vi ?

  Drömmar är en hjälp för vårt medvetande för att vi skall kunna hantera alla de intryck vi utsätts för dagligen. Så berövas vi möjligheten att sova och att drömma, så dröjer det inte länge innan vi drabbas av ett mentalt och fysiskt sammanbrott. Drömmar är en slags renande process, ett arkiv där allt lagras, både känslor, tankar och händelser, som sen förr eller senare dyker upp i våra drömmar. Drömmarna tillåter oss att välja det bästa alternativet när vi står i begrepp att göra något, när vi är vakna så sätter det vakna logiska sinnet spärrar för oss och vår tankeprocess, så när vi sover kan vi få de mer…

  Comments Off on Varför drömmer vi ?
 • Blog,  Hälsa

  Att rädda sin mentala hälsa

  Jag var med om något väldigt traumatiskt för bara några dagar sedan och den har jag inte riktigt återhämtat mig ifrån ännu, det blev en sådan psykisk press att jag och min partner valde att, fly situationen till fots och gick många mil för att slippa pressas mer, men bara det hjälpte inte, man måste fylla på med ny energi och positiva intryck. Något som är viktigt är att försöka ha en bra sömnrytm så den har vi skapat nu igen med hjälp av en sömndagbok, så man håller ordning och reda på framstegen man gör, för en bättre sömnrytm, daglig motion som en promenad, i vårt fall ut i…

  Comments Off on Att rädda sin mentala hälsa
 • Meditation

  Meditation i rörelse

  Har du svårt med det där jobbiga momentet att sitta still, när du skall meditera, så kanske en meditation i rörelse är något för dig. Ge dig ut i naturen var här och nu och titta inåt och upprepa något mantra som passar just dig. Så här gör du : Innan du kan börja måste du förbereda dig mentalt och intala i dig själv att detta inte är en helt vanlig promenad utan en meditation, välj en plats då det är minst risk att du stöter på någon du känner då du helst inte skall bli störd under din meditation, välj ett mantra som passar in eller som du brukar…

  Comments Off on Meditation i rörelse