Uncategorized

21- Världen/ The World

Välkomna vänner,

Idag är det tid för att kika på nästa kort i stora arkanan och dess betydelse: 21- Världen/ The World, ett kort som passar bra nu nära nyår, då grundbetydelsen är att gå ur en fas i livet och in i en ny.

Vi kollar betydelsen:

21- Världen/ The World

Världen är Den Nya Eran. Den representerar vår del i helheten, och den fullbordan av vår personliga andliga resa som vi gjort genom de tidigare korten i Stora Arkanan. Den påminner oss om att vi lagt av oss våra masker och äntligen kan tillåta oss att blomma ut som oss själva och genom detta få en positiv respons från Universum självt. Världen uppmanar oss att minnas att vara ett med alltet och dansa vår unika livsdans. I våra egna vardagliga rutiner utförda i ensamhet hittar vi vår enkelhet och vårt andliga sammanhang.

Rättvänt representerar det:

Att vara ett med helheten, du känner en tillfredställelse med livet. Alla möjligheter ligger öppna nu – en ny fas i livet börjar och du uppnår både självförverkligande och framgång. Ditt personliga liv är i harmoni med helheten. Med klarsyn och förvärvad visdom förbereder dig för en ny fas i livet, där du äntligen kan vara dej själv.

Omvänt representerar det:

En ofrivillig väntan på framgång och fullbordan av projekt, det går framåt men i långsammare takt än man hoppats på. En önskan om en större personlig frihet i ett pågående projekt påverkar våra tankar så att vi känner oss låsta och frustrerade. Håller fast vid situationer och personer som spelat ut sin roll, och detta försenar vår egen framgång även om den kommer.

Världen är alltså Nystartenen, den som kombinerar välförtjänt framgång på våra egna villkor med en uttalad känsla för att få vara sitt äkta jag och bli bekräftad i samhörighet. Världen kan i sin negativa aspekt vara en uppmaning om att agera istället för att vänta på att stekta sparvar ska flyga in i munnen. Följ upp dina drömmar med handling, och lita på att universum belönar det rikt nu.

Med önskan om fullbordan,

Elisa

Comments Off on 21- Världen/ The World