Uncategorized

3 – Kejsarinnan/ The Empress

Hej igen,

Ja vänner, då tolkar vi nästa kort i stora arkanan och dess betydelser: 3- Kejsarinnan/ The Empress

3- Kejsarinnan/ The Empress

Kejsarinnan är den tröstande och kloka modern. Hon representerar den närande, osjälviska och stödjande kärleken – moderlig utan att kontrollera och styra. Hon kombinerar hjärnan, hjärtat och anden för att få saker, människor och projekt att utvecklas, bära frukt och mogna.

Rättvänt representerar det:

Du kommer in i en period av kärleksfullhet och får viljan att känna omsorg för något eller någon. Ett projekt bär frukt och du lägger ner det arbete som behövs för att föra det framåt. Du behöver resa, träffa nya människor och bejaka dina naturliga ledaregenskaper. Var mycket i naturen eller unna dig en dag med lyx och skönhet för att ladda dina batterier. Kan representera graviditet.

Omvänt representerar det:

Du har problem med att balansera och tillgodose dina känslomässiga behov. Maktmissbruk är det mest negativa, då Kejsarinnan använder sina talanger för dominans: spelar dum, ljuger eller skapar gradvis förstörelse. Kvinnlig list som faller platt. Projekt är dåligt förberedda och får utebliven framgång. Kan representera sterilitet.

Kejsarinnan är alltså i sin goda aspekt moder, förebild och tröstare, men kan i sin negativa aspekt sabotera för andra och vara tyrannisk. För att ta fram hennes bästa sidor, älska din nästa som dig själv och ta hand om hela dig.

Namaste,

Cassandra

Comments Off on 3 – Kejsarinnan/ The Empress