Uncategorized

4- Kejsaren/ The Emperor

Välkomna tillbaka,

Nästa kort i stora arkanan som vi ska lära oss om är: 4- Kejsaren/ The Emperor

4- Kejsaren/ The Emperor

Kejsaren är Pionjären. Han representerar ledarskap, äventyrslust, byggande och personlig makt, men är också en faderlig och stabil. Han har balanserat styrka och makt med analytisk förmåga, värme, ödmjukhet, lyhördhet, diplomati, värdighet och en vilja att tjäna andra.

Rättvänt representerar det:

Det är dags för att fatta de beslut som behövs och genomföra förändringar. Kontrakt går igenom och beslut faller ut till ens förmån. Dags att plocka fram självförtroendet och ta för sig av livet under ansvar. En förändring i karriär ger goda resultat. Faderskap kan avses.

Omvänt representerar det:

Det är fel tid att skapa större förändringar. Man möts av brist på empati, dominant beteende och maktmissbruk och detta skapar praktiska problem. Det är svårt att hitta vägar eller agera på något sätt som leder till framgång.

Kejsaren är fadern och ledaren, som i sin goda aspekt styr med värme och klokhet men som i sin negativa aspekt är en självisk tyrann. Se till att kombinera empati, stark vilja och en fast hand för att lyckas bäst.

Ses snart,

Cassandra

Comments Off on 4- Kejsaren/ The Emperor