Uncategorized

6 – De Älskande/ The Lovers

Välkomna tillbaka,

Idag tittar vi på ytterligare ett kort i stora arkanan och betydelsen av det: 6 – De älskande/ The Lovers

6 – De älskande/ The Lovers

De Älskande är Familjeterapeuten. De representerar våra relationer och interaktioner med andra människor, och med oss själva,  på gott och på ont. De påminner oss om att alla relationer behöver vissa egenskaper för att det ska fungera. Några av dessa egenskaper är lojalitet, ansvar, glädje och union. Kortet hjälper dig att bli på det klara med vad du vill ha och inte i dina relationer.

Rättvänt representerar det:

Du kombinerar tanke och känsla för att få ett samarbete att fungera friktionsfritt, och har ett behov av att plocka fram dina diplomatiska förmågor för att uppnå ett gott samarbete och hitta en gemensam ståndpunkt. Dina tankar cirkulerar mycket kring frågor rörande familj, vänner och kollegor. Du söker trygghet och beskydd samt kan behöva lite tröst. En nytändning i en relation eller början på ett nytt förhållande.

Omvänt representerar det:

Din fria vilja kan sättas på prov, och det är många tankar över hur stora uppoffringar en relation egentligen är värd. Du har vuxit ifrån någon och känner ett behov av att gå vidare. Missförstånd, bråk, konflikter och osämja med omgivningen. Man är inte beredd att kompromissa, och detta skapar friktion.

De Älskande är alltså De som sammanför olikheter och motparter. De kombinerar hjärna och hjärta, diplomati och fri vilja för att skapa fungerande relationer med omvärlden. I sin negativa aspekt vägrar de gå vidare från något som spelat ut sin roll, ofta tack vare nostalgi över det som var eller för att de normaliserat obalanserade roller i en relation. Älska din nästa som dig själv, men kom ihåg att det förutsätter att du hittar kärleken till dej själv först.

I kärlek,

Cassandra

Comments Off on 6 – De Älskande/ The Lovers