Uncategorized

7- Vagnen/ The Chariot

Hej mina tarotvänner,

På tiden att kolla på nästa kort i stora arkanan och betydelsen av det: 7- Vagnen/ The Chariot.

Med detta har vi gått igenom den första tredjedelen av stora arkanan, tack för att ni följer med på min tarotresa.

7- Vagnen/ The Chariot

Vagnen är Aktivitetsmästare. Den representerar rörelse, motivation och förändring, och påminner oss om att vila mitt i all rörelse så vi inte tappar kontrollen över riktningen vårt liv tar. Den påminner oss också om att integrera alla våra delar för att uppnå framgång i projekt. Den är symbolen för framgång och ära, men representerar också den bild vi förmedlar av oss själva mot omvärlden för att skydda vårt inre.

Rättvänt representerar det:

Nu börjar en tid i livet där saker rör på sig rätt mycket. Du upplever förändringar vad gäller familjen eller hemmet, reser, flyttar eller byter jobb.  Nu reflekterar du över vilka förändringar som är nödvändiga i ditt liv och gör dem. En inre mognad påbörjas, som tar sig uttryck i yttre förändringar. Det är viktigt att ta det i din egen takt då du gör förändringar för att inte tappa kontrollen över ditt liv.

Omvänt representerar det:

Ett sårbart inre skyddas av en högmodig och egoistisk attityd. Tvingar eller lurar sig själv att stanna kvar i livssituationer som spelat ut sin roll. Någon sätter käppar i hjulet för att hindra framsteg i ditt liv. En dåligt planerad förändring skapar kaos och för med sig motgångar.

Vagnen är alltså Förändringens Mästare, som kombinerar fri vilja med villighet till förändring, men kan i sin negativa aspekt göra att man låter omständigheterna styra istället för att ta kontrollen över sitt eget liv. Ta tyglarna på din egen livsresa och kör inte fortare än du klarar så når du målet med lätthet.

Från livets väg,

Cassandra

Comments Off on 7- Vagnen/ The Chariot