Uncategorized

9- Eremiten/ The Hermit

Välkomna vänner,

Halloween är över, och jag hoppas ni kände närheten till era nära och kära som gått vidare.

Idag är det tid för att kika på nästa kort i stora arkanan och dess betydelse: 9- Eremiten/ The Hermit

Vi kollar direkt på innebörden i kortet.

9- Eremiten/ The Hermit

Eremiten är Den Vise Mannen. Han representerar både människor som har dragit sig undan världen för att finna sin inre visdom samt känna samhörighet med en gudomlig kraft, och de människor som är vägledare i vår egen personliga andliga resa och bringar insikter då vi kört fast. Han påminner oss också om att vi, på samma sätt som vi får vägledning, också ge vägledning till de som inte kommit lika långt. Eremiten uppmanar oss att minnas att lika negativ som påtvingad ensamhet kan vara kan självvald ensamhet vara positiv. I våra egna vardagliga rutiner utförda i ensamhet hittar vi vår enkelhet och vårt andliga sammanhang.

Rättvänt representerar det:

Nu letar du inom dig, och finner ditt eget inre ljus. Med självvald ensamhet drar du dig tillbaka för att bearbeta något och hitta lärdomen i det som varit. Du får kontakt med en vis lärare eller din egen inre vägledare. Genom  dina egna erfarenheter lär du ut något viktigt. Det världsliga och ytliga känns inte lockande längre, utan du värderar det äkta och rena högre.

Omvänt representerar det:

En ofrivillig isolering som skapar obalans och påverkar våra tankar så att vi inte ser klart längre. Handlar mot sitt eget bättre vetande för att passa in och slippa isolering. Överdriven fokusering vid ytlighet och lyx får oss att tappa vägen i vår andliga utveckling och skapar en tomhetskänsla inombords. Håller fast vid situationer och personer som håller oss tillbaka för att slippa ensamhet.

Eremiten är alltså Sökaren, den som kombinerar spartansk idealism och andlig utveckling med en uttalad känsla för vilka prioriteringar som leder dem själva och andra till att bli sina äkta jag, men de kan i sin negativa aspekt vara dumtjuriga, dryga och ta för givet att andra har nått lika långt andligt och därför döma. Njut av den självvalda ensamheten och din egen äkthet, men gör det i ödmjukhet inför andra som inte nått lika långt.

Med inre ljus,

Cassandra

Comments Off on 9- Eremiten/ The Hermit