Uncategorized

Älgen

Skogens okrönte konung, älgen, är ett av de äldsta kraftdjuren och för med sig stor visdom och majestätiskt lugn till den som är kallad. Älgen traskar in i dit liv då du behöver använda din klokhet, den hjälper dig balansera mildhet och kraft och ger dig förståndet att se skillnaden på vilken situation som kräver vilket.

Stor och stark, men också tyst och smidig – uthållighet, självkänsla och trygghet är egenskaper du troligen besitter ifall älgen är ditt kraftdjur. Din visdom har troligen alltid överstigit din verkliga ålder, då skogens konung är ett klokt djur och du strävar ofta mot rättvisa och balans, något du också är beredd att kämpa för.

Jordnära och anpassningsbar, med samma lugn oavsett om den traskar i skogen, över en osäker myr eller över en snöklädd vidd uppmanar älgen dig att behålla lugnet och värdigheten oberoende av yttre omständigheter.

Med ljus och frid,

Cassandra