Drömmar

 • Drömmar

  Litet drömlexikon R-S

  Regn: Regn visar på tårar och att man släpper loss, de känslor som vi hållit inom oss. Exempelvis om vi har varit nere under isen ett tag så får vi nu en hint om att vi skall gå vidare. Vi måste rena oss själva från någon eller något. Reptiler: När vi måste förstå varför vi gör på ett visst sätt, så måste vi först förstå och hantera våra grundläggande drifter och där kommer drömmar om reptiler in. Råtta: Symbolen av en råtta i drömmen brukar peka på att man upplever illojalitet från en vän. Sand: Visar på att man saknar känslomässig säkerhet. Kan också vara att den grund vi byggt…

  Comments Off on Litet drömlexikon R-S
 • Drömmar

  Litet drömlexikon del 8 O-P

  Ohyra: Drömmer man om ohyra så handlar det om något negativt som man måste gör sig av med. Olycka: Drömmar om olyckor pekar på något oväntat som kommer att ske i våra liv, det är någon sorts varning som har att göra med vårdslöshet. Exempel är att vår omtänksamhet gentemot andra är väldigt bristfällig. Osynlighet: Om man är osynlig i sin dröm, så symboliserar det att det finns saker som vi vill lägga bakom oss och glömma, om något är osynligt, så vill vi bara bekanta oss ytligt med detta och inte göra någon djupare bekantskap. Pengar: I drömmar symboliserar pengar våra personliga resurser materiella eller andliga och möjligheten vi…

  Comments Off on Litet drömlexikon del 8 O-P
 • Blog,  Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 7 M-N

  Medalj: En medalj som delas ut är ett erkännande av vår framgång, inte bara den som är just nu utan allt vi har presterat innan med. Monster: Drömmer man om monster betyder det rädslan för de egna känslorna och de drivkrafter vi har. Det handlar ofta om saker som vi låtit växa till ohanterliga höjder, som återkommer för att plåga det lilla barnet inom oss, men om vi väljer att bearbeta detta, så kommer vi också över denna skräck. Mörker: Om en dröm utspelar sig i mörker, betyder detta något negativt. Kanske ett förvirrat tillstånd eller en mörkare del av vår personlighet, det kan också betyda en del av oss…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 7 M-N
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 6 K-L

  Kaniner: Ett tecken på fruktsamhet. Ser drömmaren en vit kanin så är den en guide till ditt innersta. Katt: Katter i drömmar symboliserar oftast människors, i synnerhet kvinnans ombytliga sida. Klocka: Att drömma om klockor är enligt tradition en varning om en kommande katastrof. En dörrklocka är ett behov av att kommunicera med någon speciell person. Kvarlämnad: Symboliserar att drömmaren känner sig mindervärdig och att lämna det förflutna bakom sig. Lotteri: Drömmer man att man deltar i ett lotteri, så har man en känsla av att man förtjänar lite tur i sin ansträngning man gjort. Läsa: Om man drömmer att man läser en bok, betyder det att man aktivt söker…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 6 K-L
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 5 I-J

  Inhägnad: Försvars mekanismer för att skydda oss mot alltför starka känslor som exempelvis kärlek, ångest och smärta dyker ofta upp i drömmen som en inhägnad. Insekter: Att drömma om insekter betyder att något irriterar en, de kan också indikera på en känsla av maktlöshet. Om det rör sig om getingar så är tolkningen fara, men rör det sig om en skalbagge tolkas det som skydd. Intrång: Om det är drömmaren som gör intrång, så inkräktar drömmaren nog på någons personliga utrymme. Det kan också betyda att det finns en privat del av oss som känns sårbar. Jordbävning: Gamla åsikter, attityder och förhållanden håller kanske på att braka samman och orsakar…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 5 I-J
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 4 G-H

  Garn: Representerar den förmåga vi har att skapa ordning ur kaos, vi formar livet efter det vi fått. Grop: Det känns som man är fångad i en grop och inte kan ta oss ur en situation, eller att vi kan hamna i en om vi inte är försiktiga. Gåva: En dröm om en gåva belyser våra kreativa talanger, som vi inte varit medvetna om. Hammare: Detta handlar om att en del av vår personlighet behöver krossas, eller träffas av något hårt för att vi skall fungera ordentligt. Hjul: Denna symbol är då vi behöver göra förändringar. När vi förlorar vår motivation så kan vi drömma att vi tappar ett hjul.…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 4 G-H
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 2 C-D

  Ceremoni: När vi drömmer att vi deltar i en ceremoni, är vi medvetna om en stor förändring som kommer ske i våra liv. Vi kan behöva en ny ordning, eller en djupare medvetenhetskänsla och detta symboliseras med ceremoni. Cykel: Representerar ungdom och frihet. En cykel kan också beteckna någon slags ansträngning som måste lyckas. Datum: När ett visst datum dyker upp i en dröm, påminns vi antingen om något väldigt viktigt i våra liv eller så är det själva siffrorna i datumet som har en särskild innebörd. Demon: Betyder ofta att vi måste erkänna den del av oss som är skrämmande eller obekant, vi måste konfrontera denna del och få…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 2 C-D
 • Drömmar

  Ett litet drömlexikon del 1 A-B

  Abort: Betyder att man är i behov att ta bort något oönskat, det kan handla om en känsla, en övertygelse, eller något annat som ställer till problem för dig. Amputation: Betyder någon form av förlust av kraft eller förmåga. Att amputera någon annans kroppsdel indikerar vår förmåga att förneka andra deras rätt att uttrycka sig. Anfall: Att bli anfallen i en dröm indikerar på en farhåga att vara hotad av yttre händelser eller inre känslor. Om den som drömmer är den som angriper, så behöver han/hon ett positivare sätt att uttrycka sig på. Ansikte: Att koncentrera sig på ett ansikte i drömmen är ett försök att förstå den yttre personligheten.…

  Comments Off on Ett litet drömlexikon del 1 A-B
 • Drömmar

  Drömtydning

  Drömmar måste oftast tydas i mer en ett perspektiv då människan kan behandlas som en helhet och drömtydning är därför ingen exakt vetenskap, utan man måste ta hänsyn till drömmarens förståelse av sig själv. Att tyda drömmar är som att lära sig ett nytt språk, så efter hand när vi blir mer bekväma med drömspråket, det grundläggande drömspråket innehåller gemensamma teman och allmänt accepterade betydelser, men som i språk så har alla en egen dialekt som formas utefter vår bakgrund, erfarenheter, känslor och intryck så den enda verkligt giltiga tolkningen är den som vi själva gör. Drömmar berör ofta saker i våra liv som behöver förbättras eller förändras, om du…

  Comments Off on Drömtydning
 • Drömmar

  Varför drömmer vi ?

  Drömmar är en hjälp för vårt medvetande för att vi skall kunna hantera alla de intryck vi utsätts för dagligen. Så berövas vi möjligheten att sova och att drömma, så dröjer det inte länge innan vi drabbas av ett mentalt och fysiskt sammanbrott. Drömmar är en slags renande process, ett arkiv där allt lagras, både känslor, tankar och händelser, som sen förr eller senare dyker upp i våra drömmar. Drömmarna tillåter oss att välja det bästa alternativet när vi står i begrepp att göra något, när vi är vakna så sätter det vakna logiska sinnet spärrar för oss och vår tankeprocess, så när vi sover kan vi få de mer…

  Comments Off on Varför drömmer vi ?