Drömmar

Drömtydning

Drömmar måste oftast tydas i mer en ett perspektiv då människan kan behandlas som en helhet och drömtydning är därför ingen exakt vetenskap, utan man måste ta hänsyn till drömmarens förståelse av sig själv.

Att tyda drömmar är som att lära sig ett nytt språk, så efter hand när vi blir mer bekväma med drömspråket, det grundläggande drömspråket innehåller gemensamma teman och allmänt accepterade betydelser, men som i språk så har alla en egen dialekt som formas utefter vår bakgrund, erfarenheter, känslor och intryck så den enda verkligt giltiga tolkningen är den som vi själva gör.

Drömmar berör ofta saker i våra liv som behöver förbättras eller förändras, om du tänker efter så upptäcker du säkert nyckelelement som förekommer ofta tillsammans i en dröm och detta kan ge dig en fingervisning om vad det är du måste ta tag i.

Kroppen använder om nödvändigt drömmar som ett sätt att varna oss för kommande svårigheter, eller för att föra fram tänkbara lösningar.

Det intressanta med att jobba med drömmar är att något som verkar vara ett fysiskt problem, eller början till ett sådant ofta kan hanteras ur ett känslomässigt eller kanske till och med ett andligt perspektiv. Det är i dessa områden som drömmar och deras tolkningar kan spela en roll.

Nästa inlägg blir en drömtydnings nyckel, men kom ihåg att din tolkning är den viktigaste.