Uncategorized

En till Tarotläggning

Hej igen,

Läggningen Det Keltiska Korset är mer komplex än Trekortsläggningen, men även denna är mycket vanlig inom tarotsammanhang. Den går mer in på olika aspekter av en situation, och man kan välja tidsaspekten ganska fritt, dock helst inte mer än på ett halvårs sikt. Läggningen ser ut så här:

  1. Detta kort representerar dig själv i situationen, och ditt huvudsakliga förhållningssätt under perioden.
  2. Kort två visar på inkommande yttre omständigheter som påverkar situationen, sådana man inte kan undvika.
  3. Det tredje kortet är ett kort för ditt undermedvetna, dina drivkrafter och omedvetna begränsningar.
  4. Detta kort visar på de influenser som skapat situationen, och det som är på väg bort nu.
  5. Femte kortet visar på vad du medvetet fokuserar på och dina tankar kring situationen
  6. Kort sex visar på den närmaste utvecklingen, vad som är nu och strax händer.
  7. Det sjunde kortet visar på din inställning till situationen och hur du ser dig själv.
  8. Åttonde kortet visar på omgivningens inställning till situationen och hur de ser på dig.
  9. Kort nio visar de oväntade händelser som kommer in – både gynnsamma och ogynnsamma
  10. Tionde kortet visar på troligaste lösningen eller utfallet i frågan, ifall inte nödvändiga förändringar görs.

I den här läggningen är tolkningarna viktigare än i Trekortsläggningen – ett ogynnsamt kort kan vara positivt utifrån dess position och vice versa – om ett dåligt kort dyker upp på omgivningens inställning kanske vi blir medvetna om begränsningar från andra som vi blundat för. Framförallt visar läggningen på vad vi behöver jobba med, och hur vi kan påverka själva i en positiv riktning.

Men som med alla andra läggningar: Träna, träna och hitta dina egna sammanhang i läsningen av korten.

Mycket nöje,

Elisa

Comments Off on En till Tarotläggning