Drömmar

Ett litet drömlexikon del 1 A-B

Abort: Betyder att man är i behov att ta bort något oönskat, det kan handla om en känsla, en övertygelse, eller något annat som ställer till problem för dig.

Amputation: Betyder någon form av förlust av kraft eller förmåga. Att amputera någon annans kroppsdel indikerar vår förmåga att förneka andra deras rätt att uttrycka sig.

Anfall: Att bli anfallen i en dröm indikerar på en farhåga att vara hotad av yttre händelser eller inre känslor. Om den som drömmer är den som angriper, så behöver han/hon ett positivare sätt att uttrycka sig på.

Ansikte: Att koncentrera sig på ett ansikte i drömmen är ett försök att förstå den yttre personligheten. Om ansiktet är dolt för oss, kan vi anta att viss information hålls dold för oss tills vi är redo att klara av den.

Arbetslöshet: Att drömma om att vara arbetslös antyder att vi inte utnyttjar våra förmågor på bästa sätt, eller att vi känner att dessa förmågor inte uppskattas. Kan indikera att vi känner oss otillräckliga.

Avgrund: En avgrund i drömmen antyder att vi inom oss har en tomhet, det finns en rädsla att tappa kontrollen, att förlora identiteten eller någon annan form av misslyckande, positivt sett står avgrunden för våra möjligheter att gå bortom våra nuvarande gränser, eller erfarenheter.

Baby: Att drömma om en egen baby, betyder att vi måste erkänna våra mjuka känslor, där vi saknar kontroll. Vi kanske tänker starta upp ett nytt projekt, eller ett nytt sätt att leva, då visar det oss som vår baby. Att drömma om en baby kan indikera på en andlig nivå där vi söker renhet.

Bandage: Bandage symboliserar skyddat läkande. Det kan finnas sårade känslor eller känslomässiga skador som nu behöver uppmärksammas. Om bandaget läggs på under drömmen så betyder det en inledning på en läkeprocess. Om det tas av är läkningen fullbordad.

Bi: Biet symboliserar odödlighet, återfödelse och ordning. En bikupa betyder ett ordnat samhälle och där med förmågan att bringa ordning i kaoset. Att bli stucken av ett bi är en varning för att bli skadad.

Båge: Att se en båge, som Cupidos båge i en dröm kan indikera på ett behov av att bli älskad.

Börs: I drömmen har börsen ett värde i sig själv, efter som den innehåller det som vi sätter värde på, vanligtvis pengar.