Blog

Ett litet drömlexikon del 3 E-F

Eld: Att drömma om eld i en dröm kan innebära i positiv bemärkelse passion och begär, i negativ bemärkelse så handlar det om frustration, vrede och ånger. Den exakta tolkningen beror på om elden är kontrollerad eller inte. Ibland kan eld indikera på att vi kan vara medvetna om att vi kan få lida för våra åsikter.

Entré: Antyder om nya erfarenhetsområden, behovet av förändringar, att skapa nya möjligheter.

Explosion: Drömmen är en säker plats där vi kan rena oss och frigöra vår vrede och rädsla, en dröm om en explosion kan symbolisera detta.

Fall/att falla

Känslan av att falla uppstår ofta precis i insomningen eller innan uppvaknandet och kan tolkas som att vara försiktig i vissa situationer. Vi kan också varnas för att vara för alldagliga, vi känner att vi kanske inte har kontroll över våra liv.

Fjäril: Sedd i en dröm representerar fjärilen den frigjorda själen och odödlighet. Den representerar lättsinnighet och frihet.

Flugor: Att drömma om flugor menas att vi är medvetna om livets negativa sidor och som vi därför måste ta itu med.

Comments Off on Ett litet drömlexikon del 3 E-F