Drömmar

Ett litet drömlexikon del 4 G-H

Garn: Representerar den förmåga vi har att skapa ordning ur kaos, vi formar livet efter det vi fått.

Grop: Det känns som man är fångad i en grop och inte kan ta oss ur en situation, eller att vi kan hamna i en om vi inte är försiktiga.

Gåva: En dröm om en gåva belyser våra kreativa talanger, som vi inte varit medvetna om.

Hammare: Detta handlar om att en del av vår personlighet behöver krossas, eller träffas av något hårt för att vi skall fungera ordentligt.

Hjul: Denna symbol är då vi behöver göra förändringar. När vi förlorar vår motivation så kan vi drömma att vi tappar ett hjul.

Hål: Ett hål representerar en svår situation.

Comments Off on Ett litet drömlexikon del 4 G-H