Drömmar

Ett litet drömlexikon del 5 I-J

Inhägnad: Försvars mekanismer för att skydda oss mot alltför starka känslor som exempelvis kärlek, ångest och smärta dyker ofta upp i drömmen som en inhägnad.

Insekter: Att drömma om insekter betyder att något irriterar en, de kan också indikera på en känsla av maktlöshet. Om det rör sig om getingar så är tolkningen fara, men rör det sig om en skalbagge tolkas det som skydd.

Intrång: Om det är drömmaren som gör intrång, så inkräktar drömmaren nog på någons personliga utrymme. Det kan också betyda att det finns en privat del av oss som känns sårbar.

Jordbävning: Gamla åsikter, attityder och förhållanden håller kanske på att braka samman och orsakar oro. Våra liv befinner sig i uppror och det kan ligga på det känslomässiga planet. En sådan här dröm avslöjar vår osäkerhet.

Järnväg: Vi är smått obeslutsamma eller vi är osäkra på om vi är på rätt spår och om inte vilket spår vi skall styra in på. Om man i drömmen bara kan se ett spår så finns det bara en väg man kan ta. Finns det flera spår, har vi fler alternativ att välja på och måste tillåta oss att ta den tid det tar att välja vilket spår vi vill ta.

Comments Off on Ett litet drömlexikon del 5 I-J