Uncategorized

Grundläggning i tarot

Hej mina tarotbloggsläsare,

Idag blir det en av de mest grundläggande tarotläggningarna som står i fokus: Trekortsläsningen i några olika aspekter. Den är en av de absolut mest basiska och vanliga läggningarna, inte bara för mig utan för många andra tolkare med.

Trekortsläggningen består som namnet avslöjar endast av tre kort, oftast representerar de Det Förgångna, Nuläget och Framtida Utveckling. Det är vanligt man drar hjälpkort på denna läggningen – kort som man vill ska klarlägga tankemönster läggs ovanför grundkortet, kort som representerar det praktiska eller undermedvetna läggs under grundkortet.

Man kan också använda Trekortsläsningen i andra läsningar, som exempelvis 1: Vad behöver jag veta? 2. Vad behöver jag låta växa? 3. Vad behöver jag släppa? eller för att ta ett beslut 1. Alternativ ett 2. Alternativ två 3. Vad beslut bör tas utifrån. För kärlek är det en bra läggning med! T.ex. som i läggningen nedan: Vad vill/ tycker du? Vad vill/ tycker den andre? Er gemensamma framtid?

Det är egentligen bara din fantasi som sätter gränserna för vad de tre korten representerar 🙂 Studera och fantisera.

Mycket nöje tills nästa gång,

Elisa

Comments Off on Grundläggning i tarot