Uncategorized

Haren

“En hare må väl ha rätt att mumsa på sin kål och äta sig magen mätt så mycket magen tål, och njuta sitt liv det kära, när ingen räv är nära.” (Gustaf Fröding)

Haren är en vägvisare – den uppfattar intuitivt meddelande från sin omgivning, symboliserar snabbtänkthet och intuition. Haren representerar även mod, men dess budskap är att inte vara dumdristig: Ibland är det bättre att fly än illa fäkta.

Haren som kraftdjur uppmanar dig att vara företagsam och redo att handla. Var inte rädd för att byta riktning i livet ifall din intuition säger dig att du är på fel väg. Intuitionen hos människor som har haren som kraftdjur är väldigt väl utvecklad!

Den är också en påminnelse om skönheten i det fredliga, och uppmanar oss att inte strida i onödan utan bejaka våra medmänskliga sidor och uppskatta livet, våren, överflödet och naturens rikedom.

Från sommartorpet, med sol och glädje,

Cassandra