Uncategorized

Hur använder man en pendel

En spådam kan använda en pendel som ett verktyg för att utföra sin spådomar och för att hjälpa till att få en djupare förståelse av människors liv och situationer. En pendel är ett enkelt verktyg som består av en kristall eller annat föremål som hänger från en tråd eller kedja.

En spådam kan använda en pendel för att:
Få svar på ja/nej frågor, som exempelvis om en person kommer att hitta ett jobb eller om ett förhållande kommer att vara lyckligt.
Identifiera energier och känslor som påverkar en person eller en situation
Lokalisera föremål eller personer som är förlorade.
Få en djupare förståelse av människors relationer, jobb, karriär och ekonomi.

Använda pendeln som ett verktyg för meditation och healing.
Använda pendeln för att få visioner och få en inblick i händelser som ännu inte har inträffat eller för att få en inblick i okända områden.

Det är viktigt att notera att det finns många tekniker och metoder för att använda en pendel och det kan vara svårt att få tillförlitliga svar med en pendel. Därför är det viktigt att använda en pendel tillsammans med andra tekniker och metoder för att få en mer precis och detaljerad förståelse av människors liv och situationer.

Comments Off on Hur använder man en pendel