Uncategorized

Mynten, del 2

Hej i klassen,

Nu ska vi fortsätta att lära oss om sviten mynt i Lilla Arkanan, denna gång från sexan till tian, och på vad de betyder översiktligt.

6 i mynt:

Ekonomiskt tillskott i form av en gåva eller sponsring, en utbildning som ökar inkomsten och bär frukt, någon ger ett tips som visar sig lönsamt.

Omvänt: Svårigheter att se helhetsbilden ekonomiskt, dåliga råd skapar obalans, ekonomiskt ansvarslös.

7 i mynt:

En valsituation av ekonomisk karaktär, tankar kring vad som ger bäst trygghet materiellt på sikt, tälamod krävs i väntan på att ett projekt ska ge avkastning.

Omvänt: Problem med investeringar och placeringar, något visar sig mindre lönsamt än tänkt, försenad intäkt.

8 i mynt:

Nya projekt går bra, en hobby kan bli till en intäkt, dolda talanger inom materiella frågor, nya inkomstkällor baserade på egen skicklighet.

Omvänt: Bristande planering skapar turbulens, projekt möts av motgångar,  rädd att inte arbetskvaliteten duger.

9 i mynt:

Oväntade  gåvor och tillskott skänker glädje. Mår bra i sin materiella situation och kan slappna av, rikedom.

Omvänt: Förseningar av väntade pengar, oro för sin ekonomiska situation, får oärliga eller oförtjänta pengar

10 i mynt:

Säker ekonomisk situation, njuter av trygghet i det materiella och i hemmet, nöjdhet med att det man investerat i har burit god frukt, generositet och harmoni.

Omvänt: Familjeproblem rörande ekonomi, snålhet trots rikedom, missnöjd och vill ha mer och mer.

Då har vi gått igenom myntens numrerade kort. Härnäst är det hög tid att lära oss om svärdens svit.

Välkomna tillbaka,

Cassandra

Comments Off on Mynten, del 2