Uncategorized

Stora arkanan – Narren/ The Fool

Hej mina studenter,

Välkomna tillbaka till min tarotskola!

Nu är det dags för den Stora Arkanan, korten som visar djupare på livshändelser, känslor, tankar och belyser våra val samt vart vi står. Första lektionen ska vi titta på det första och sista kortet i Arkanan: 0/22- Narren/ The Fool

Det är det enda kortet med dubbla nummer. Ja, vänner, då kör vi!

0/22 Narren

Detta kort representerar nyfikenhet, oräddhet, glädje samt personlig frihet och mod, ibland även övermod och brist på eftertänksamhet. I nya projekt finns allt go och all entusiasm som kan behövas, fast rutinen, självdisciplinen och kunnandet kan det vara lite si och så med.

Rättvänt representerar det:

Ett nytt projekt startar med mycket glädje och entusiasm, där man får lära sig allt eftersom då man inte har så stor erfarenhet med sig även fast man har kunskap. Något spontant visar sig bli lyckat. En påminnelse om att det är absolut en stor spännande värld med många godbitar till den orädde frihetsälskaren, men allt är inte ofarligt och alla inte välmenande.

Omvänt representerar det:

Ett ogenomtänkt projekt visar sig inte fungera, en uppmaning om att sondera terrängen innan man ger sig ut på äventyr, och inte vara oansvarig. Svårigheter med att sätta gränser och följer med på något trots att man egentligen inte vill. I sin barnsliga iver att bevisa att man kan själv tar man onödiga risker och förhastade beslut.

Narren kan alltså vara både dåren och geniet, det omedvetna och det medvetna, i det han går på livets stigar är han beskyddad av ett högre gott från fallgroparna på vägen även då han inte ser dem, ty han följer sitt hjärta.

Namaste,

Cassandra

Comments Off on Stora arkanan – Narren/ The Fool