Uncategorized

Svärd igen…

Hej,

Det närmar sig Stora Arkanan med stormsteg, kära tarotelever.

Vi avslutar de numrerade korten med svärd i lilla arkanan, 6 till 10. Därefter är de bara de klädda korten och deras betydelse kvar. Men nu – så tittar vi klart på nummerkorten. Väl mött!

6 i svärd:

Resor, både korta och längre. Har kommit över en tuff tid. Går vidare i lättnad. Känner frihetens vingslag

Omvänt: Reseplaner ändras eller resan uteblir. Känner sig låst och missnöjd där man är.

7 i svärd:

Lämnar en låst situation i all tysthet, byte i livssituationen av ex. vis jobb eller boende. Ett eget val kan inte vänta.

Omvänt: Svårt att komma vidare, yttre omständigheter påverkar det fria valet negativt. Kontrollerad.

8 i svärd:

Socialt låst situation. Känner sig utanför och ledsen. Ensamhet, ibland trots att man har många omkring sig.

Omvänt: Får en lättnad i situationen, smiter från ansvar och lägger problemen på is.

9 i svärd:

Svårigheter att sova, oro och nedstämdhet, tankarna mal konstant och man känner sig trött och nedslagen.

Omvänt: Små motgångar och smärre vardagsolyckor, ensamheten gnager, längtar efter närhet.

10 i svärd:

Tomhet, känner att man nått botten. Förtvivlan är stor. Förlorar något viktigt. Sorg och modlöshet tär på orken

Omvänt: Oönskad förändring som kan komma abrupt eller motsatsen – inget händer och alla vägar är stängda.

 

Då har vi gått igenom alla de numrerade korten och som er tarotlärare vill jag bara säga: Bra jobbat 🙂

Ses vid nästa steg i kursen!

Namaste –

Cassandra

 

Comments Off on Svärd igen…