• Energier,  Existensiellt,  Goda omen,  Spirituellt,  Vidskepelse

    Månens kraft

    Ungefär 29 dagar tar det för månen att ta sig ett varv runt jorden. Så på 1 år sker nästan 13 måncykler. Så varje år har vi 13 nymånar eller 13 fullmånar. Vi har 12 månader på 1 år men 13 måncykler ( antingen ny- eller fullmåne ) på ett år. Därför händer det att det ibland uppstår månader där det blir fullmåne två gånger. Den andra fullmånen i månaden kallas för “blå måne”. Detta sker ungefär med 2,5 års mellanrum. Därav det engelska uttrycket ” once in a blue moon” om saker som sker sällan. Den blå månen ses som dubbelt så kraftig och energiladdad än en normal fullmåne.…