• Drömmar

    Ett litet drömlexikon del 1 A-B

    Abort: Betyder att man är i behov att ta bort något oönskat, det kan handla om en känsla, en övertygelse, eller något annat som ställer till problem för dig. Amputation: Betyder någon form av förlust av kraft eller förmåga. Att amputera någon annans kroppsdel indikerar vår förmåga att förneka andra deras rätt att uttrycka sig. Anfall: Att bli anfallen i en dröm indikerar på en farhåga att vara hotad av yttre händelser eller inre känslor. Om den som drömmer är den som angriper, så behöver han/hon ett positivare sätt att uttrycka sig på. Ansikte: Att koncentrera sig på ett ansikte i drömmen är ett försök att förstå den yttre personligheten.…

    Comments Off on Ett litet drömlexikon del 1 A-B