• Affirmationer,  Harmoni,  Meditation

    Förlåtelse

    Förlåt är ett starkt ord. Förknippat med så mycket känslor som dessutom kräver mod att bemästra. Alla som lever begår misstag – det är ett faktum. Efteråt kan man ta lärdom och göra bättre ifrån sig nästa gång. Vi lär så länge vi lever. Om vi väljer att vilja utvecklas. Be om förlåtelse till de du sårat men också dig själv. Förlåt dig själv för dina misstag. Ägna en stund till mindfulness. Öppna dina sinnen och ta emot det nya med nyfikenhet. Förlåt andras misstag, vare sig det är stort eller smått. Visa tacksamhet för de fina stunderna. Känn empati. Skapa fred med det operfekta. Tillåt dig att vara sårbar…