• Drömmar

    Ett litet drömlexikon del 4 G-H

    Garn: Representerar den förmåga vi har att skapa ordning ur kaos, vi formar livet efter det vi fått. Grop: Det känns som man är fångad i en grop och inte kan ta oss ur en situation, eller att vi kan hamna i en om vi inte är försiktiga. Gåva: En dröm om en gåva belyser våra kreativa talanger, som vi inte varit medvetna om. Hammare: Detta handlar om att en del av vår personlighet behöver krossas, eller träffas av något hårt för att vi skall fungera ordentligt. Hjul: Denna symbol är då vi behöver göra förändringar. När vi förlorar vår motivation så kan vi drömma att vi tappar ett hjul.…

    Comments Off on Ett litet drömlexikon del 4 G-H