Uncategorized

Urd, Skuld och Verdandi

Hej igen,

Vi ska fortsätta med det fornnordiska temat genom att titta på nornorna, de ödesgudinnor som vävde var människas öde och dessutom vårdade livets träd, Yggdrasil, så att det skulle växa och frodas och inte torka ut.

Den förste, Urd, var den ursprungliga nornan som vävde var människas livstråd och klippte av den då den var så lång den var menad att bli, alltså rådde hon över livslängden och kvaliteten på livet. Urd räknas som det förflutnas norna.

Verdandi, den andra nornan, i sin tur representerar nuet, hon håller ordning på alla de olika ödes- och livstrådar som skall vävas ihop och räcker över dem i tur till Skuld, den tredje nornan som väver framtiden, en unik väv för varje människa, men samtidigt en del av en helhet, ingen väv skapas av blott en tråd.

Vid varje barns födelse kom dessa fornnordiska ödesgudinnorna osynliga för vart mänskligt öga, för att bestämma den nyföddes öde och liv, och man offrade gärna lite mat och dryck till dem för att barnet skulle få ett långt och lyckligt liv.

Må ödet stå er bi,

Elisa

Comments Off on Urd, Skuld och Verdandi