Drömmar

Varför drömmer vi ?

Drömmar är en hjälp för vårt medvetande för att vi skall kunna hantera alla de intryck vi utsätts för dagligen. Så berövas vi möjligheten att sova och att drömma, så dröjer det inte länge innan vi drabbas av ett mentalt och fysiskt sammanbrott.

Drömmar är en slags renande process, ett arkiv där allt lagras, både känslor, tankar och händelser, som sen förr eller senare dyker upp i våra drömmar.

Drömmarna tillåter oss att välja det bästa alternativet när vi står i begrepp att göra något, när vi är vakna så sätter det vakna logiska sinnet spärrar för oss och vår tankeprocess, så när vi sover kan vi få de mer kreativa sätten att lösa saker och ting.

Detta om drömmar kommer jag fortsätta med i några inlägg framöver så följ mig gärna.